Bokföringsprogram - En hel del rörande Bokföringsprogram

Bokföringsprogram

Bokföringsprogram

Bokföringsprogram är mycket väl använda inom företagssektorn. Detta beror på att alla aktiebolag, handelsbolag och många andra företag och ekonomiska föreningar är enligt lagen skyldiga och bedriva regelbunden bokföring. Även enskilda firmor som bedrivs av fysiska personer använder allt oftare datoriserade bokföringsprogram för hjälp med redovisning och bokföring.

Syfte med bokföring och bokföringsprogram

ett viktigt syfte med ett bokföringsprogram är att det ger stöd till företaget, firman eller organisationen att kontinuerligt följa upp verksamheten och kunna vidta åtgärder. Bokföringen används även för att för utomstående ägare och aktieägare hur företaget utvecklas och dess ekonomiska status.

Dessutom kan bokföringen ligga till grund för att följa upp ett företags ekonomiska utveckling och resultat så att företaget betalar korrekt skatt och avgifter till Skatteverket. För det är viktigt att bokföringsprogrammen inte går att manipulera och att poster i bokföringen inte kan ändras i efterhand.

De som kan vara intresserad av resultaträkningen och balansräkningen som kommer ut från bokföringsprogrammet är.

Intresserade av bokföring
  • Företagsledning för att kunna anpassa verksamheten till upp och nedgånger i resultatet och orderstocken.
  • Företagets styrelse för att långsiktigt kunna styra företaget inriktning.
  • Ägarna och aktieägarna till företaget
  • Leverantörer som att de förstår eventuell risk med kreditgivning till företaget
  • Kreditinstitut som värderar företaget kreditvärdighet.
  • Banken gällande kreditnivåer och ränta på checkkredit och lån.
  • Skatteverket för att beräkna preliminärskatt, moms och arbetsgivaravgifter. Dessa uppgifter används bland annat som underlag till skattedeklarationen och momsdeklarationen.


Ansvar för bokföringsprogram och bokföring

Bokföringsprogram

De är företagets ledning, vd och styrelse som är ansvariga för att bokföringen på ett företag utförs på ett korrekt sätt och därmed också ansvariga för att bokföringsprogrammen används på ett riktigt sätt och att bokföringsprogrammen är godkända för att använda för aktuell typ av företag.

Om ni har ett mindre företag och tar hjälp av en redovisningskonsult eller en bokföringsbyrå är det fortfarande företagets ledning som är ansvariga för att bokföringen är korrekt.